co_projectes sorgeix l’any 2012 de la suma de 16 anys d’experiència professional dels seus fundadors, de treballs en diferents àmbits i disciplines , desenvolupant tasques de projecció, gestió d’obres i instal·lacions.

Aquesta experiència ja viscuda ens permet engegar un projecte empresarial comú.
El procés de treball i la investigació és la nostra filosofia. (learning by doing). Integrem els coneixements adquirits amb innovació , aprenentatge i millora continua, adaptant les pràctiques, les tecnologies i les metodologies mes avançades al nostre ADN.

Ens interessa la ecologia, la gestió dels recursos, la sostenibilitat, l’ús de materials reciclables, la gestió energètica.

coneixement, constància, convenciment, cooperaicó, color, cor, cohesió, col.loboració, coherència, compromís, conclusió…