Estel Cusachs i Omella

Arquitecta
Arquitecta tècnica
estel@cop.cat

icon-linkedin

Jordi Cusachs i Omella

Enginyer Civil – Enginyer tècnic obres públiques
postgrau en instal·lacions.
jordi@cop.cat

icon-linkedin

Col.laboradors principals:
Enginyer industrial
Enginyer telecomunicacions
Geògraf consultor en medi ambient