Declaració d’Intencions

Com ja hem explicat en la presentació de la web, aquest és un projecte d’evolució, que iniciem conjuntament després de mes de 16 anys treballant en diferents àrees i amb diferents disciplines.
Ho fem perquè creiem que hem assolit la maduresa i els COneixements necessaris per posar al servei dels nostres clients tota l’experiència que hem acumulat al llarg dels anys.
Ho fem perquè en un món cada cop més global, les paraules COl·laboració i COoperació són mes vigents que mai. Per això ens associem i a l’hora establim relacions amb altres COmpanys de professió i d’altres disciplines, que ens ajuden a millorar i ha COhesionar els nostres projectes.
Ho fem , per COherència, perquè tenim el COnvenciment de que un món millor és possible, una millor forma de treballar es possible i necessària. Desenvoluparem els nostres projectes amb el cap , però des del COr
En COnclusió , aprofitem aquesta entrada per remarcar, que adquirim un COmpromís davant del nostres clients i de de la societat, i que serem COnstants en l’aplicació del que creiem que es millor per la professió i per el Medi Ambient.

dibuix: Jean-Yves Barrier